Odzyskiwanie danych

Odzyskiwanie danych


Straciłeś dane? -  Przede wszystkim zachowaj spokój!
Najważniejsze to nie pogorszyć sytuacji, nie próbuj robić nic na własną rękę.

Poniżej prezentujemy zalecenia, których należy się trzymać,aby zwiększyć szanse odzyskania całości danych:

  1. Przede wszystkim zalecamy wyłączyć komputer.
  2. Nie próbuj uruchamiać go ponownie. Każde uruchomienie może pogorszyć sytuację.
  3. Nie należy podejmować samoczynnych prób odzyskiwania danych. W większości przypadków kończy się to bezpowrotną ich utratą.
  4. Absolutnie nie można zapisywać nowych danych na dysku.
  5. Jeśli dane zostały utracone w trakcie pracy programu, nie należy go zamykać go. Wyłącz komputer przez przytrzymanie klawisza „power” na obudowie przez 5 sekund. Nie uruchamiaj komputera ponownie.
  6. Nie można stosować narzędzi typu defragmentator dysku, scandisk – te narzędzia nie służą do odzyskiwania danych.
  7. Nie otwieraj samodzielnie obudowy dysku.

 

Skontaktuj się z nami  - 690 61 66 55 – udzielimy wszelkich informacji co do dalszego postępowania, a następnie nasz specjalista umówi się na dogodny termin w celu przekazania sprzętu.